U Zahore stred valala jahoda

Ľudové piesne a koledy

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

U Zahore stred valala jahoda,
plače dzifče, že vono śe neodda.
Neplač dzifče hojaja, oddaš śe ti na jeśeń,
jag opada drobne ĺisce z čerešeń.

Opadalo, ľeži vono na źemi,
iśče śe muj perši frajir ńežeńi.
Na źeĺenu hojaja, travu rosa padala,
ĺem banuju, žem śe mlada oddala.

Už zhorela bila karčma, zhorela,
kedi išĺi Zahorańe z koscela.
Kec zhorela hojaja, naj śe na nej čuduju,
Zahorańe novu karčmu zbuduju.

Uš umarla karčmaročka, umarla,
co nam na burg paĺenočku davala.
Kec umarla, hojaja, naj ju ńešu do hrobu,
a mi chlopci, nośme za ńu žalobu.