Už som nové stvorenie

Kresťanské piesne

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

D Už som no A vé stvorenie, D už viac niet G odsúdenie,
D Boh mi dal A milosť pred Ním D stáť A .
D Srdce mi A pretekáva, D môj Lásky G cit sa vzmáha,
D Boh mi dal A milosť pred Ním D stáť.

®: D Preto vždy G chválim Ťa, D áno, vždy G chválim D Ťa,
preto vždy E spievam, všetko v Tebe A mám.
D Radosť, kto A rá nekončí, s D radosťou G duch môj svedčí,
D Boh mi dal A milosť pred Ním D stáť.