Hlavná stránka

>

Katalóg

>

Akordy

>

Kresťanské piesne

>

Už som nové stvorenie

Kresťanské piesne - Už som nové stvorenie

Transpozícia ( -2 -1 0 1 2 )

DUž som noAvé stvorenie, Duž viac niet Godsúdenie,
DBoh mi dal Amilosť pred Ním DstáťA.
DSrdce mi Apretekáva, Dmôj Lásky Gcit sa vzmáha,
DBoh mi dal Amilosť pred Ním Dstáť.

®: DPreto vždy Gchválim Ťa, Dáno, vždy Gchválim DŤa,
preto vždy Espievam, všetko v Tebe Amám.
DRadosť, ktoArá nekončí, s Dradosťou Gduch môj svedčí,
DBoh mi dal Amilosť pred Ním Dstáť.

Novinky v katalógu

Akordy

C C# D D# Es E F F# G G# As A A# B H 

Najčítanejšie