Hlavná stránka

>

Katalóg

>

Akordy

>

Kresťanské piesne

>

Už som nové stvorenie

Kresťanské piesne - Už som nové stvorenie

Transpozícia ( -2 -1 0 1 2 )

FUž som noCvé stvorenie, Fuž viac niet Bodsúdenie,
FBoh mi dal Cmilosť pred Ním FstáťC.
FSrdce mi Cpretekáva, Fmôj Lásky Bcit sa vzmáha,
FBoh mi dal Cmilosť pred Ním Fstáť.

®: FPreto vždy Bchválim Ťa, Fáno, vždy Bchválim FŤa,
preto vždy Gspievam, všetko v Tebe Cmám.
FRadosť, ktoCrá nekončí, s Fradosťou Bduch môj svedčí,
FBoh mi dal Cmilosť pred Ním Fstáť.

Novinky v katalógu

Akordy

C C# D D# Es E F F# G G# As A A# B H 

Najčítanejšie