Whisky, to je moje gusto (Limonádový Joe)

Filmová a Muzikálová hudba

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

®: C Whisky, to je moje G gus C to, bez whisky mám v srdci pus G to,

Dmi kdyby ji můj G táta pil, C byl by Ami tu byl Dmi mnohem G dýl,

C když se ve skle leskne w G his C ky, tak má barman dobrý F zisky,

život se dá zk Fmi rátka žít, jen C když je Ami co, jen C když je Ami co,

jen C když G je co C pít.*: Cmi Tu láhev baculatou, Fmi tu pestrou vinětu,

tu whisky temně zlatou Cmi pije i G Manitou,

Cmi kdo chce se státi mužem, Fmi ten whisky pije rád,

G a proto všichni můžem společně zazpí C vat:®: