Za to se platí - z muzikálu Kleopatra

Filmová a Muzikálová hudba

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

Ptolemaios: Proč Ptolemaios, hodný hoch
Nesnese se se sestrou?
Podat jí ruku, to jó, to by moh.
Jedna lest navíc se ztratí,
za slabost se platí,
Tvrdě se platí.

Proč Ptolemaios je sestřin stín?
Vždy víc než dcera bývá syn.
Sestřičce kus trůnu však není dost.
Jak žena nad mužem nade mnou ohrnula nos.
To se platí.
Za to se platí!

Egyptští vojáci: Krví se splácí hříšný hřích
Nepsaným právem vládnoucích.

Pothinus: Slyšíš ty bubny a slyšíš ten ryk?
Pothinus pro tebe objednal šik!
To Achillas do boje zbrojí
A přesily všichni se bojí, všichni se bojí!

Ptolemaios: Za krále tas
Bodni a křič!
Výhra je ctihodný chtíč.
Vetřel se Řím jo!
Do egyptských zdí
Tak, tak!
Drzost se se nestrpí,
Za zpupnost vždycky se platí
Tvrdě se platí!

Pothinus: Nesmíš se vzdát
I kdybys pad
Jak káže egyptský řád
jak káže egyptský zákon a řád
Voják je chlap
Dodej a šlap
Nešetři ranami,
Ať vetřelec tu zábavu platí
Ať hezky platí!

Eg . vojáci: Krví se splácí hříšný hřích
Nepsaným právem vládnoucích.

Ptolemaios: Slyší mě Caesar? Či radši se skryl?
Modlí se, kéž by se nenarodil!
Své legie za chvíli ztratí,
Vždyť za pýchu vždycky se platí!

Eg . vojáci: Krví se splácí hříšný hřích
Nepsaným právem vládnoucích


Ptolemaios: Slyší mě Caesar? Či radši se skryl?
Modlí se, kéž by se nenarodil!
Mí vojáci plány mu zhatí!

Všichni: Chtěl vraždit a za to se platí,
Smrtí se platí!