Zabili, zabili (Balada pro banditu)

Filmová a Muzikálová hudba

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

C Zabili F zabili
Dmi chlapa z Kolo F čavy
C řekněte F hrobaři
Dmi kde je pocho F vaný

Bylo tu C není tu
havrani F na plotu
bylo víno v C sudě
teď tam voda F bude
není C není tu

Špatně ho zabili
špatně pochovali
vlci ho pojedli
ptáci rozklovali
Bylo tu, není tu ...
Vítr ho roznesl
po dalekém kraji
havrani pro něho
na poli krákají
Bylo tu, není tu ...
Kráká starý havran
krákat nepřestane
dokud v Koločavě
živý chlap zůstane