Zámek v oblacích (Les Miserables)

Filmová a Muzikálová hudba

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

Znám jeden EF mek Dm v o E bla Am cích,
já o něm G snívám často C krát,
Dm můžu si Am zdřímnout, E smím si F hrát,
Dm tam na tom E zámku v obla Am cích.

Tam na ko EF čkách Dm hou E pa Am cích,
s dětma se G krásně povo C zím,
Dm vejprask mi Am vůbec E nehro F zí,
Dm tam na tom E zámku v obla Am cích.

F Tam slyším písen' C líbeznou,
F můžu se stát i C princeznou.
A z B písku princ posta F ví mi hrad,
a E pak i snad mi řekne:"Mám tě rád."

Am K ránu se E můj F sen Dm vy E trá Am cí,
k ránu i G pláču C malinko.
Dm Vem si mě Am k sobě E mamin F ko,
Dm tam na ten E zámek v obla Am cích.