Zborovňa - (TV Luna)

Filmová a Muzikálová hudba

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

C G F Dmi C F G
C Zvoní
Doľahla na nás tvŕdza
B Zvoní
Riaditeľ nás prebúdza
F Spánok
Tých dávnych prázdnin
Dmi Zašiel C
F Zvonček ubyl G v nás každú C vášeň

Zvoní
Učitelia aj žiacia
Márne
Túžia po láske k práci
Život
Všetkých ich smiechu zbavil
Rozum nič z toho nezastavil

®: C Slávme Emi slávne F slávu D slávou Ami sláv G nych
Slávme slávu slávou slávu slávnych

Mám Ami povolanie učiteľ
A G život F nie je iba Ami próza F
Mám Ami povolanie učiteľ
A Emi nie je to G len diag D nóza F

®: Slávme slávne slávu slávou slávnych
Slávme slávu slávou slávu slávnych

Zvoní ..