Filmová a Muzikálová hudba - Zborovňa - (TV Luna)

Transpozícia ( -2 -1 0 1 2 )

CGFDmiCFG
CZvoní
Doľahla na nás tvŕdza
BZvoní
Riaditeľ nás prebúdza
FSpánok
Tých dávnych prázdnin
DmiZašiel C
FZvonček ubyl Gv nás každú Cvášeň

Zvoní
Učitelia aj žiacia
Márne
Túžia po láske k práci
Život
Všetkých ich smiechu zbavil
Rozum nič z toho nezastavil

®: CSlávme Emislávne Fslávu Dslávou AmislávGnych
Slávme slávu slávou slávu slávnych

Mám Amipovolanie učiteľ
A Gživot Fnie je iba Amipróza F
Mám Amipovolanie učiteľ
A Eminie je to Glen diagDnóza F

®: Slávme slávne slávu slávou slávnych
Slávme slávu slávou slávu slávnych

Zvoní ..

Novinky v katalógu

Akordy

C C# D D# Es E F F# G G# As A A# B H 

Najčítanejšie