Hlavná stránka

>

Katalóg

>

Akordy

>

Kresťanské piesne

>

Zdrav buď Bohom obľúbená

Kresťanské piesne - Zdrav buď Bohom obľúbená

Transpozícia ( -2 -1 0 1 2 )

Sólo:HZdrav buď Bohom F#obľúHbená
Zbor: ETvoj Syn Ťa doH neba F#vzal
Sólo: HŽe si dala F#príklad Hženám
Zbor: EZa Matku HTeba nám F#dal

®: EZdrav buďGIS MI Matka C#miplná milosF#ti.
EPomáhaj a GIS MIčakaj nás C#mina výsosF#ti.

Sólo: Boh Ťa našiel medzi nami
Zbor: Tvoj Syn Ťa do neba vzal
Sólo: Nekráčame k nemu sami
Zbor: Za Matku Teba nám dal
®

Sólo: Splnila si božiu vôľu
Zbor: Tvoj Syn Ťa do neba vzal
Sólo: Preto všetkým, čo sme dolu
Zbor: Za Matku Teba nám dal
®

Sólo: Že si svätý život žila
Zbor: Tvoj Syn Ťa do neba vzal
Sólo: Preto všetkým, čo sme dolu
Zbor: Za Matku Teba nám dal
®

Novinky v katalógu

Akordy

C C# D D# Es E F F# G G# As A A# B H 

Najčítanejšie