Kresťanské piesne - Žiarivé ráno

Transpozícia ( -2 -1 0 1 2 )

Žiarivé Bráno zasvieti Esdúhou,
keď Asvykročíme s Bpiesňou na peEsrách.
K Márii Bnápev, báseň z božích Cmislov,
nám Fminovú nádej a Bsilnú vieru dá.

®: AsMária C#s nami zostáAsva
a každým Fmidňom nás spreváBdza.B7
ĽudsEské cesty C7spája,Fmi nádej rozEsdáva,Es7
Asdomov, domov Esvšetkých Bprivádza.Es7

Z jej lúčov letí dážď milostí,
vlieva nám do sŕdc nových síl.
Kľakáme vždy s túžbou
prebývať stále s Ňou
hľadieť, hľadieť s láskou nádejou.

Žiarivé ráno zo spánku vstáva
a v speve vtáčkov počuť nebies hlas.
Nevinnosť detí radosť rozdáva
a Matka Božia je vždy uprostred nás.
®:

Novinky v katalógu

Akordy

C C# D D# Es E F F# G G# As A A# B H 

Najčítanejšie