Kresťanské piesne - Žiarivé ráno

Transpozícia ( -2 -1 0 1 2 )

Žiarivé Hráno zasvieti Edúhou,
keď Avykročíme s Hpiesňou na peErách.
K Márii Hnápev, báseň z božích C#mislov,
nám F#minovú nádej a Hsilnú vieru dá.

®: AMária Ds nami zostáAva
a každým F#midňom nás spreváHdza.H7
ĽudsEké cesty C#7spája,F#mi nádej rozEdáva,E7
Adomov, domov Evšetkých Hprivádza.E7

Z jej lúčov letí dážď milostí,
vlieva nám do sŕdc nových síl.
Kľakáme vždy s túžbou
prebývať stále s Ňou
hľadieť, hľadieť s láskou nádejou.

Žiarivé ráno zo spánku vstáva
a v speve vtáčkov počuť nebies hlas.
Nevinnosť detí radosť rozdáva
a Matka Božia je vždy uprostred nás.
®:

Novinky v katalógu

Akordy

C C# D D# Es E F F# G G# As A A# B H 

Najčítanejšie