Znám jednu starou zahradu (Šíleně smutná princezna)

Filmová a Muzikálová hudba

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

Znám A jednu starou zahradu,
kde Emi hedvábná je tráva,
A vrátka na pět západů
a Emi mně se o ní zdává.
Tam D žije krásná princezna,
G opá G4 le G nou D pleť.
Jen Hmi já vím, E jak je G líbe G7 zná,
tak C neblázni a D seď.

G Ná, ná, na-na-na-ná,
G7 na-na-na-ná, na- C ná, ná.
B Ná, ná, na-na-na-ná,
na-na-na-ná, na- Es ná, ná.

G Ná, ná, na-na-na-ná,
C a-a-a-a-a-a-á, A á-a-a-á, a-a- A7 á.

V té zahradě je náhodou
I studna s černou mříží.
A stará vrba nad vodou,
co v hladině se vzhlíží.

Ten rybník s loďkou dřevěnou
tu čeká na nás dva.
Tak pojď a hraj si s ozvěnou
a zpívej, to co já.

Ná, ná, na-na-na-ná,
na-na-na-ná, na-ná, ná.
Ná, ná, na-na-na-ná,
na-na-na-ná, na-ná, ná.

Ná, ná, na-na-na-ná,
Ná, ná...

a-a- C a-a-a- Cmaj7 a-a-a- Ami á,
D7 a- G á.