Kresťanské piesne - Zostaň, Pane

Transpozícia ( -2 -1 0 1 2 )

BmiSúmrak Astichý paC#Bmi
blíži F#sa temná C#noc.
BmiSúmrak Astichý paC#dá,Bmi
blíži Esmisa temná Bminoc.

C#Zostaň F#Pane s naEsmimi,
bo sa AszvečerieC#va.
BmiZostaň Pane s nami,
tak jak Esmisi bol za Bmi dňa.
Zostaň Pane s nami
bo sa zvečerieva.
Zostaň Pane s nami
tak jak si bol za dňa.

Pane, kým príde deň,
prosím Ťa úprimne.
Zajtra zas tak jak dnes,
jasný prebuď nám deň.

Svitom zory rannej
moc noci zanikne.
Zostaň Pane s nami
prosím Ťa úprimne.
Svitom zory rannej
moc noci zanikne.
Zostaň Pane s nami
prosím ťa úprimne.

Novinky v katalógu

Akordy

C C# D D# Es E F F# G G# As A A# B H 

Najčítanejšie