Kresťanské piesne - Zostaň, Pane

Transpozícia ( -2 -1 0 1 2 )

HmiSúmrak Atichý paDHmi
blíži Gsa temná Dnoc.
HmiSúmrak Atichý paDdá,Hmi
blíži Emisa temná Hminoc.

DZostaň GPane s naEmimi,
bo sa AzvečerieDva.
HmiZostaň Pane s nami,
tak jak Emisi bol za Hmi dňa.
Zostaň Pane s nami
bo sa zvečerieva.
Zostaň Pane s nami
tak jak si bol za dňa.

Pane, kým príde deň,
prosím Ťa úprimne.
Zajtra zas tak jak dnes,
jasný prebuď nám deň.

Svitom zory rannej
moc noci zanikne.
Zostaň Pane s nami
prosím Ťa úprimne.
Svitom zory rannej
moc noci zanikne.
Zostaň Pane s nami
prosím ťa úprimne.

Novinky v katalógu

Akordy

C C# D D# Es E F F# G G# As A A# B H 

Najčítanejšie