Zrejú, zrejú zelené jahody

Ľudové piesne a koledy

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

Emi Zrejú zrejú G zelené ja Emi hody
Fmi povedz milá B kto ku tebe Es chodí ?
Es Povedz milá, Emi duša moja,
G ej, kto ku tebe Cmi chodí.
Es Povedz milá, Emi duša moja,
G ej, kto ku tebe Cmi chodí.

Chodia ku mne dve červené líčka
vrezali sa do môjho srdiečka
vrezali sa, duša moja,
ej, do môjho srdiečka.
vrezali sa, duša moja,
ej, do môjho srdiečka.

Vrezali sa, už sa nevyrežú
od ľúbosti ani sa nemôžu,
od ľúbosti, duša moja,
ej, ani sa nemôžu
od ľúbosti, duša moja,
ej, ani sa nemôžu