Elán

Orol

1) Skúšali pristrihnúť mu krídla
Klietkou pozlátiť slobodu
Sám nad sebou vždy láska vyhral
Nechcel sa s nikým lacno dohodnúť

2) Skúšali vypchať jeho slávu
Nenašli také veľké múzeum
Orol sa z výšok stále díva
Nie je mu z toho dvakráť do zpevu

®: Vtáky žijú v kŕdli
Orol vždy lieta sám
Neletí kam všetci
Letí preč od kriku vrán

3) Skúšali čo sa doňho zmestí
A sami mali prázdno vo vnútri
Obstál no nie vždy bez bolesti
Otriasol popol nikdy zohnutý

4) Skúšali spáliť jeho lety
Kam oni nemohli ani dovidieť
Pri zemi víria samé smeti
Strážia oklieštený svet

®:

®: