Elán

Voda, čo ma drží nad vodou

1.
Keby bolo niečo
čo sa ti dá zniesť
okrem neba nado mnou a miliónov hviezdtak by som to zniesol vždy znova a rád k tvojim nohám dobré veci ako vodopád.

keby som mal kráčať sám a zranený
šiel by som až tam, kde tvoja duša pramení
keby som ten prameň našiel náhodou
bola by to voda čo ma drží nad vodou

môžeš zabudnúť, stačí kým tu si
iba ďalej buď nič viac nemusíš

®: chcem sa z teba napiť, šaty odhoď preč
čo má byť sa stane tak cez moje dlane ako čistý prameň tečak ťa ešte trápi smútok z rozchodov
ono sa to podá, ty si predsa voda čo ma drží nad vodou. keby bolo niečo čo sa ti dá zniesť
okrem neba nado mnou a miliónov hviezd
tak by som to zniesol vždy znova a rád
k tvojim nohám dobré veci ako vodopád

3 x ®: