Ivan Mládek

Paroží

Paroží náhle mi vypučelo,
zásypem si marně sypu čelo.
ženo má, bude to tvojí vinou,
že chodím po světě s touto rohovinou!

Zahýbáš mi s někým v zaměstnání,
určité zprávy už mám.
O naše pelesti parohy si brousím,
těš se až vás nachytám.