Petr Hapka

Individualita

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

Láhve jsou F prázdný, kupé je B plný.
"Jen zklidni F hormón, nedělej B vlny"
říká ta F vedle, ta v šatech C s květy,
pod nimiž B hraje na kasta F něty.
D# Ještě že v oč B ích mám dobrou F šťopku.
D# Ona však do B dá: "Jseš dobrej, F bobku . . .
škoda jen, že nejsi B ta F
individuali C ta B , Bmi , F ."
F , Ami , Dmi7 , B , F
: Individualita . : 8 krát

Povídám: "Já Vás úplně chápu.
Mužských je spousta, málo je chlapů.
Kdekdo to zkouší. Většinou marně.
Poznám to ráno na umývárně.
Nadto vím z knihy Septuaginta
jak moc tu schází pověstná flinta . . .
Kdo ji vyndá ze žita ?
Individualita !"
: Individualita . : 8 krát

Jenže tak těžko vstává se z kleku
s průměrným platem, ve středním věku.
V tomhle jsem došel k naprosté shodě
s nějakým borcem v půjčovně loděk.
Řekl mi jednou, podruhé, posté:
"Výkonnost klesá, únava roste.
Nejsem s kým se počítá -
individualita.
: Individualita . : 8 krát

A přesto pořád dělám co mohu.
Jsem jak ten anděl v barokním slohu.
Anděl co tančí, znaven a zkřehlý,
uprostřed jiných na špičce jehly.
Jako vy, madam, zoufale čeká,
že přijde někdo svěží jak řeka . . .
Jako řeka rozlitá:
individualita.
: Individualita . : 8 krát