Hlavná stránka

>

Magazín

>

Rozhovory

>

Riaditeľka Bratislavského chlapčenského zboru: Našou úlohou je robiť život krajším

Riaditeľka Bratislavského chlapčenského zboru: Našou úlohou je robiť život krajším

Bratislavský chlapčenský zbor
Zdroj: Vladimír Škuta
06.07.2022 - 11:30 | Danka Šoporová

Najväčší letný festival klasickej hudby na Slovensku Viva Musica! už dnes večer (6.7.) ponúkne špeciálny koncert. Divákom sa predstaví Bratislavský chlapčenský zbor (BCHZ), jediný klasický chlapčenský zbor na Slovensku, ktorý spolupracuje so symfonickými orchestrami a účinkuje v operách. Prečítajte si rozhovor s jeho zakladateľkou Magdalénou Rovňákovou.


Bratislavský chlapčenský zbor na slovenskej umeleckej scéne figuruje od roku 1982. Jeho zakladateľkou je Mgr. art Magdaléna Rovňáková, ArtD., ktorá je zároveň jeho dirigentkou a riaditeľkou rovnomennej súkromnej základnej umeleckej školy (SZUŠ-BCHZ).

Pri príležitosti 40. výročia založenia zboru a vystúpenia na festivale Viva Musica! (v stredu 6. júla o 20:00 na Námestí Eurovea, vstup zdarma), sme sa s ňou porozprávali o sebadisciplíne, ktorú si vyžaduje členstvo v tomto hudobnom telese, krajinách, kde sú chlapčenské zbory na špičkovej úrovni, o prínosoch, ktoré si chlapci spievaním odnášajú so sebou do ďalších rokov, ale dozvedeli sme sa čosi viac aj o faktoroch, ktoré môžu členstvo chlapcov v tomto prestížnom hudobnom telese ohroziť.

Bratislavský chlapčenský zborZdroj: Vladimír Škuta
Počas prípravy na náš rozhovor som si všimla, že aktuálne hľadáte do BCHZ nových členov, a to chlapcov vo veku 7-8 rokov. Aké kritériá musí takýto malý záujemca spĺňať?

Hľadáme chlapcov, ktorí radi spievajú, majú zdravý hlások a vedia pekne zaspievať pesničku. Na "prijímačkách" je tiež potrebné zopakovať krátku vypočutú melódiu, prípadne rytmický model vyklopkaním alebo vytlieskaním.

V tomto mladom veku ale ide skôr o prianie rodičov než samotného chlapca byť súčasťou prestížneho hudobného telesa, alebo sa mýlim?

Rodičia musia chlapčeka na konkurz priviesť, to je pravda. Ale ak sa dieťa bráni a spievať nechce, rodičia ani my by sme z takého šuhajíka speváka nespravili.

Máme na Slovensku dostatok talentovaných mladých spevákov? Sú členmi BCHZ aj chlapci iných národností?

Talentovaných detí máme neúrekom. Len ich treba správne podchytiť a rodičia ich musia podporovať, fandiť im. Momentálne máme dvoch zahraničných spevákov, ktorí ale dlhodobo žijú na Slovensku. Jeden chlapec je zo Srí Lanky a jeden z Číny. Obaja sú veľmi talentovaní.

Koľko máte v súčasnosti členov a v akých vekových kategóriách? Kto ďalší je nepostrádateľnou súčasťou tohto hudobného telesa?

Aktuálne u nás spieva 72 chlapcov vo veku 8 až 28 rokov. Máme mladšiu kategóriu – chlapci do mutácie (do cca 13 rokov) a staršiu, chlapci po mutácii, teda zmene hlasu (bez vekového obmedzenia). A keďže sme Základnou umeleckou školou, zameranou na zborový spev, máme kolegov – pedagógov. Náš tím tvoria dvaja dirigenti, tri hlasové pedagogičky, klaviristka a nevyhnutný administratívny personál.

Pre pár týždňami ste oslávili 40 rokov od založenia. Ktoré najvýznamnejšie míľniky by ste zhrnuli pre našich čitateľov – od založenia až po súčasnosť? Rozdelili by ste fungovanie BCHZ dokonca na konkrétne etapy?

Bratislavský chlapčenský zbor oslavuje štyridsiatku celý rok 2022. Na jar to boli slávnostné koncerty po Slovensku, v máji americké turné, v júli to bude narodeninový koncert v rámci Viva Musica! a na jeseň švédske turné.

Vývoj zboru má nepochybne niekoľko dôležitých etáp. Najskôr sme fungovali ako detský – chlapčenský zbor pod krídlami Slovenskej filharmónie, neskôr, keď sa vrátili chlapci po mutácii, ako kolektív ZUČ (Záujmová umelecká činnosť) a teraz - ako Súkromná základná umelecká škola, zameraná na zborový spev.


Čo všetko chlapec alebo mladý muž získa členstvom v takomto zbore? Po psychickej stránke, ale i z hľadiska vízií do budúcnosti.

Náš spevák nadobudne veľa informácií o hudbe, vokálnu techniku a naučí sa fungovať v umeleckom kolektíve. To znamená – vedieť svoj hlas zladiť s ostatnými. Nielen spievať, ale aj počúvať, pestuje svoju muzikalitu, získa predstavu o šírke a pestrosti hudobných žánrov a štýlových období, naučí sa disciplíne (umeleckej i ľudskej), získa zdravé sebavedomie, aj nespočetne kamarátov.

Správne dýchanie podporuje fyzickú kondíciu, staráme sa o výbornú artikuláciu v mnohých jazykoch. Pri koncertných zájazdoch pestujeme u chlapcov záujem o svet, samostatnosť, komunikáciu v angličtine, nemčine či francúzštine. Spievanie v zbore má nesmierne veľa benefitov. Naši najšikovnejší absolventi sa venujú hudbe profesionálne, nájdete ich v Slovenskom filharmonickom zbore, v zbore opery SND, ale aj medzi významnými sólistami - ako klasickej hudby, tak i jazzu či popu.

Čo by sa muselo stať, aby ste člena BCHZ vylúčili zo svojich radov? Stávajú sa i takéto prípady?

Je to skutočne zriedkavé. Súvisí to buď s vysokou mierou absencií alebo nekolegiálnym správaním. U nás chlapci odchádzajú obvykle v súvislosti s mutáciou, keď sa hlas mení na mužský a vokálna technika nepomáha hlas ovládať.

Dajú sa roky, ktoré mladík venoval spevu pred mutovaním, zužitkovať ďalej?

Mutácia prináša nutnú prestávku v spievaní, tá obvykle trvá dva až tri roky. Po mutácii sa časť chlapcov, ktorým spev a zbor chýbal, radi vracajú do našich radov. Pravdaže, niektorí medzičasom objavia pre seba inú záľubu – je to prirodzené. Stávajú sa však milými fanúšikmi a častými návštevníkmi koncertov. Aj to vnímam ako našu zásluhu. (úsmev)

Čo hlasivkám speváka, ktorý ich namáha niekoľko hodín denne, škodí najviac?

Odmalička najviac škodí krik. Žiaľ, už na konkurz k nám prichádzajú chlapci s poškodenými, vykričanými hlasivkami. Prejavuje sa to šelestom, ba až chripotom, ktorý je zjavne počuteľný.


Ako vnímate súčasnú generáciu mladých spevákov – potenciálnych členov vášho zboru? Zaujímajú sa o vážnu hudbu? Sú ochotní vzdelávať sa a študovať jej vývoj od dávnych čias až po súčasnosť?

Výuka musí prebiehať primerane veku. Chlapci vôbec neuvažujú v kategóriách, ako napríklad "vážna hudba". Hravo a radostne sa týmito úskaliami prehrýzame, aj preto naši chlapci navštevujú našu školu radi. Sme výborná partia – všetci spolu "na jednej lodi". Vnímam to tak, že našou úlohou je urobiť život krajším. Sebe aj našim poslucháčom. Na tom spoločne pracujeme.

Podľa vášho súkromného názoru, ktorý dávny umelec skladal najnáročnejšie diela, pri ktorých skúšaní sa chlapci skutočne "zapotia"?

Chlapci sa nezapotia, zapotíme sa my, aby sme ich naučili, čo potrebujeme a nebolo to trápenie. Jedna z najnáročnejších bola Mahlerova 8. symfónia, ktorú sme interpretovali so Slovenským filharmonickým zborom vo Viedni.

Máte v našich končinách vôbec konkurenciu?

Ak sú "naše končiny" Slovensko, sme tu jediný klasický chlapčenský zbor, ktorý spolupracuje so symfonickými orchestrami a účinkuje v operách. Pokiaľ je našou končinou Európa, sú krajiny, kde sú desiatky chlapčenských zborov. Takže áno, v takom prípade sa radi pasujeme s konkurenciou. Máme na konte viaceré prvenstvá z medzinárodných súťaží.

Ako vyzerá pre členov BCHZ denný program? Do akej miery je toto členstvo časovo náročné? Zrejme sa nezaobíde bez denných nácvikov piesní aj v domácom prostredí.

Chlapci nedostávajú domáce úlohy. Všetko sa naučíme na skúškach, ktoré sú dva razy týždenne a na sólovom speve, kde chlapci pracujú s vokálnou pedagogičkou individuálne. Ak sa dostaneme do štandardnej prevádzky, ktorá sa počas korony celkom zastavila, vidíme sa s chlapcami aj na koncertoch, operných predstaveniach, skúškach s orchestrami a podobne. Takže relatívne často.

Máte skúsenosti aj s vedením dievčenského zboru? Ak áno, kto býva dôslednejší a zodpovednejší pri plnení povinností, ktoré z členstva v zbore vyplývajú, dievčatá či chlapci?

Ako študentka som spolupracovala takmer so všetkými kategóriami – s dievčenskými zbormi, zbormi mládežníckymi aj miešanými, kde spievali dospelí. Každá kategória má vlastné špecifiká a neporovnávala by som ich. Už len to, že v dievčenských zboroch sú dievčatá do 16 či 17 rokov a naši chlapci mutujú v 12-13 rokoch, je veľmi limitujúci fakt. Musíme voliť iný prístup, inú rétoriku a iné postupy.


Nedávno ste sa vrátili z pracovnej cesty v USA? Dopadlo všetko podľa očakávaní, alebo až nad očakávania dobre?

Koncerty mali skvelý ohlas. Hádam môžem neskromne povedať, že sme to očakávali, boli sme výborne pripravení. Ale nadšenie publika a opätovné pozvania nás všetkých hrejú pri srdci. Je to skvelý pocit, keď má kolektív úspech a všetci sa z neho tešia. Chlapci boli nadšení. Popri koncertoch veľa zažili a videli, veď navštíviť Washington, New York – to sa len tak každému nepodarí.

Aké je postavenie chlapčenských zborov vo svete? Je krajina, ktorá má v tomto smere výrazne navrch?

Všeobecne v zborovom spievaní majú navrch severské štáty. Švédsko je v tomto hádam úplne na špici. Zborový spev je uznávaný a významne podporovaný, pomáha ľuďom "vybalansovať" ich pracovné nasadenie, je skvelou voľnočasovou aktivitou pre celú rodinu. V ostatnom čase vnímame aj nárast úrovne čínskych či kórejských zborov. Ide to ruka v ruke s podporou, ktorú štát tejto aktivite venuje, a rovnako i s kvalitnou výchovou hudobníkov – teda aj dirigentov a zbormajstrov.

Medzi chlapčenskými zbormi majú významné postavenie zbory so stáročnou tradíciou – Viedenskí speváčikovia, lipský Thomanerchor či drážďanský Kreutzchor. Dlhé roky stoja na piedestáli aj poľskí Slávici a viaceré ďalšie chlapčenské zbory, založené už okolo 12. storočia.

Akým spôsobom financujete svoje fungovanie?

Sme škola, teda fungujeme ako ostatné umelecké školy. Pravdaže, na naše aktivity hľadáme sponzorov, riešime projekty, uchádzame sa o granty... A založili sme i Mecenášsky klub, ktorého členovia nám pomáhajú.

Čaká vás vystúpenie v rámci festivalu Viva Musica! Ktorá časť samotného procesu príprav je pre vás, ako nepostrádateľnú súčasť zboru, ale aj pre ostatných členov, najnáročnejšia?

Najnáročnejší proces je spojenie nováčikov s koncertnou zostavou – aby teleso znelo kompaktne, aby si aj najmenší chlapci vedeli koncert užívať a tešiť sa z neho.

Podľa čoho vyberáte repertoár skladieb, ktoré na takýchto prestížnych podujatiach predstavíte divákom? Kto máva rozhodujúce slovo?

Repertoár zahŕňa skladby všetkých štýlových období: od gregoriánskeho chorálu podnes, a to s dôrazom na slovenskú tvorbu. O tú je v zahraničí veľký záujem. Radíme sa všetci spoločne – tím pedagógov.

Pokiaľ tieto riadky čítajú rodičia, ktorí majú doma nádejného, budúceho člena BCHZ, ako rozvíjať jeho talent, aj keby na prvýkrát na konkurze neuspel?

Doma veľa spievať, vyhýbať sa kriku, otvárať ušká pomocou jednoduchých cvičení, keď chlapček presne za maminkou či oteckom zopakuje predspievanú melódiu.

Ktorý z typov hlasov je v našich končinách najviac raritný?

Tenor!

Podľa akých kritérií vybrať kvalitnú hlasovú pedagogičku?

Je potrebné, aby mala vzdelanie v tomto odbore, sama mala dobrú vokálnu techniku, príjemnú farbu hlasu, lásku ku zborovému spevu a dobrý vzťah k deťom. Hlasový pedagóg je pre nás kľúčový, dôležitý človek. 

Je niečo, čo vás dokáže, povedzme ešte aj po rokoch fungovania v tomto odbore, prekvapiť? 

Márne rozmýšľam. Ale samozrejme. Zaujímavé kompozície, ktoré v podaní kvalitných zborov počujem.

Aké diela, by ste ako odborníčka zaradili do povinnej predprípravy pre chlapcov, ktorí by radi pôsobili v BChZ?

Naše krásne ľudové pesničky.


Autorka: Danka Šoporová


Zdielať na Facebooku

blog comments powered by Disqus
po ut st št pi so ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Najčítanejšie

Disqus

Najpopulárnejší hudobní interpreti