Autor knihy Depešáci: Nie je to len príbeh o uctievaní jednej kapely. Je aj o tom, čím žili a po čom túžili mladí ľudia v ČSSR

6 / 10
Ukážka z ilustrácií v knihe DepešáciZdroj: Ďuro Balog