Autor knihy Depešáci: Nie je to len príbeh o uctievaní jednej kapely. Je aj o tom, čím žili a po čom túžili mladí ľudia v ČSSR

5 / 10
Obal knihy Depešáci, 2023Zdroj: Ďuro Balogh