Spirituál Kvintet: Akordy k piesni Útěk z Egypta

Upraviť pieseň
Interpret: Spirituál Kvintet


Spirituál Kvintet - Útěk z Egypta (akordy)

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )


capo 1

*: Nadešel čas, svítí měsíc noční tmou.

1. ETiše, tiše, stráže spíE7, Avypily odvar z konopí,A7
na Ekaždém Akroku Etvém teď AzáleEží.

®1: VstáEvej, vstávej, cesta Avolná, můžeš Ejít,
na každém Akroku Etvém Ateď EAleEží
na kroku Atvém záležíEA

®2: Vstávej, vstávej, cestou tou můžeš jít,
na každém kroku tvém teď záleží.

2. Pročpak se nikdo nevyptá, kudy se prchá z Egypta,
na každém kroku tvém teď záleží.

®1:
®1:

3. Kdo má hlad, ten ať zatleská, shůry padá mana nebeská,
na každém kroku tvém teď záleží.

®1:
®1:

4. Za pouští čeká zemský ráj, ale dřív musíme přes Sinaj,
na každém kroku tvém teď záleží.

®1:
®1:

Novinky v katalógu

Najpopulárnejšie piesne interpreta

Batalion

Spirituál Kvintet

Stará archa

Spirituál Kvintet

Diego

Spirituál Kvintet

V jeslích dítě spinká

Spirituál Kvintet

Z Betléma se ozývá

Spirituál Kvintet

Už nechci se vdát

Spirituál Kvintet

Krutá válka

Spirituál Kvintet

Domov na zemi

Spirituál Kvintet

Zelené pláně

Spirituál Kvintet

Stovky cest

Spirituál Kvintet

Akordy

C C# D D# Es E F F# G G# As A A# B H 

Najčítanejšie