Trio gitaristu Davida Dorůžku, flautistu a speváka Roberta Fischmanna a hráča na bicie nástroje a perkusie Martina Nováka vydáva album Gilgul (hebrejské slovo pre kolobeh alebo cyklus) s hudbou na pomedzí world music a jazzu, ktorý ťaží z bohatého odkazu židov. Čiastočne tak hudobníci nadviazali na album Davida Dorůžku Autumn Tales (2016, Animal Music), vyznamenaný cenou Anděl za najlepší jazzový album roka a tiež v odbornej ankete Českého rozhlasu Jazz.

Trio vzniklo na sklonku roku 2020 s cieľom vytvárať novú hudbu, ktorá by rozvíjala rôzne židovské hudobné tradície, ktoré sa počas mnohých storočí vyvíjali v rôznych regiónoch Európy i Blízkeho Východu. Všetci traja hudobníci sa však židovskej hudbe venovali už skôr, napríklad v spolupráci s izraelským hudobníkom Yairem Dalalom alebo s americkým multiinštrumentalistom Alanom Bernom.

Nové zoskupenie však vyniká nebývalo originálnym poňatím a zvukom, opierajúcim sa ako o nezvyčajnú inštrumentáciu, tak o fakt, že aj s tradičnejšie znejúcim materiálom hráči pracujú s neobyčajnou voľnosťou. A tak sa ľahko prihodí, že liturgické chasidské nápevy z východnej Európy sa stretávajú s melódiami zo stredovekého Španielska a aškenázske piesne v jazyku jidiš môžeme počuť bok po boku s inšpiráciami newyorskou downtown scénou. Trio v niekoľkých skladbách dopĺňajú saxofonisti Marcel Bárta a Luboš Soukup a trombonista Štefan Janoušek.

"Podstatným menom gilgul väčšinou v hebrejčine rozumieme gilgul nešamot, čiže sťahovanie duší. Táto myšlienka, v židovstve mierne kontroverzná, pochádza z kabaly. Podľa tradície duše putujú z tela do tela a plnia tak svoju rolu v rámci tikkun olam, nápravy sveta. Jedným z bežných významov slova gilgul je skutočne "cyklus". Či už sme veriaci, alebo nie, svoj život si vykladáme a meriame ho pomocou cyklov, či už prírodných alebo umelých," približuje inšpiráciu židovskou tradíciou a koncepčný rámec albumu Robert Fischmann.

"Hebrejský kalendár, založený na lunisolárnom cykle, opisuje kružnicu, ktorá ohraničuje obsah našej nahrávky. Jej pomyselným ťažiskom je to, čomu sa v našich končinách hovorilo Mitteleuropa, presnejšie povedané miestne tradície synagogálnej hudby, čiže stredoeurópskeho nusachu," dodáva.

Album vyšiel 1. septembra v rámci Edice Animal Music 2023, s podporou grantu Magistrátu hl. m. Prahy a Ministerstva kultúry.

Informácie a fotografie redakcii Hudba.sk poskytla Markéta Faustová.