Spomienke na svojho zakladateľa, legendárneho Bohdana Warchala, venuje každoročne jeden zo svojich januárových koncertov Slovenský komorný orchester. Tohtoročný Hommage á Bohdan Warchal sa uskutoční v nedeľu 29. januára v Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie o 16:00.


"Hosťom nedeľného popoludnia bude svetovo uznávaný husľový virtuóz a dirigent Shlomo Mintz," uviedla pre TASR tlačová tajomníčka Slovenskej filharmónie Martina Tolstova.


Na nedeľnom koncerte si Slovenský komorný orchester s umeleckým vedúcim Ewaldom Danelom pripomenie nedožité 93. narodeniny profesora Bohdana Warchala (27. 1. 1930 – 31. 12. 2000), ktorý bol v roku 1960 iniciátorom vzniku komorného súboru. Zostavil ho z vynikajúcich hráčov sláčikovej sekcie orchestra Slovenskej filharmónie. "Warchalovci" pod jeho vedením koncertovali nielen v slovenských mestách, uznanie dosiahli aj vo svetových metropolách. Profesor Warchal viedol komorný orchester s malou nečakanou pauzou 40 rokov.

Na úvod spomienkového programu zaznie Koncert Es dur Dumbarton Oaks Igora Stravinského, v ktorom sa skladateľ inšpiroval Brandenburskými koncertmi Johanna Sebastiana Bacha. "Nasledovať bude virtuózne Rondo A dur pre husle a sláčikový orchester, D. 438 Franza Schuberta. Skladateľ ho skomponoval pre svojho brata, huslistu Ferdinanda," avizuje filharmónia koncert, ktorý uzavrie Schubertovo Sláčikové kvarteto č. 14 d mol Smrť a dievča, D. 810, zaranžované Gustavom Mahlerom pre sláčikový orchester.

Izraelčan Shlomo Mintz, výnimočný huslista a violista, ktorý je aktívny nielen ako sólista ale aj ako dirigent, navštívi Bratislavu po tretí raz. "So Slovenskou filharmóniou spolupracoval v sezóne 2005/2006. Predstavil sa ako dirigent aj sólista na dvojici koncertov v rámci cyklu Svetoví interpreti. V roku 2019 uviedol v Bratislave recitál pri príležitosti vzdelávacieho projektu určeného pre mladé husľové talenty Majstrovské kurzy svetových husľových virtuózov," pripomína Tolstova.

Zdroj: TASR