A keď sa ja zavezmem

Ľudové piesne a koledy

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

1.
A keď sa ja, a keď sa ja zavezmem,
z Telgartu si frajerečku nevezmem,
[:ale pôjdem na Mašu, vyberiem si frajerečku najkrajšu.:]

2.
Kaša kypí, kaša kypí, kaša vrie,
za šuhajkom, za šuhajkom duša mrie.
[:A ja kašu osladím, za šuhajkom, za šuhajkom pobežím.:]