Mediálna spolupráca

Partnerstvá s usporiadateľmi podujatí

Obojstranne výhodným synergickým partnerstvom je spolupráca, ktorá zahŕňa predaj lístkov na podujatie prostredníctvom služby Predpredaj.sk.


Predpredaj.sk je systém na predaj elektronických lístkov, ktoré si užívateľ jednoducho zaplatí cez internet a lístky mu prídu na mail, odkiaľ si ich môže vytlačiť na bežnej domácej tlačiarni. Na mieste podujatia je následne potrebná elektronická kontrola lístkov. Pre tento účel zapožičiavame ručné elektronické čítačky. V prípade ak organizátor podujatia zabezpečí na miesto konania napr. turnikety, alebo si zabezpečí vlastnú kontrolu, dokážeme sa prispôsobiť v type generovaných kódov (QR kód, prípadne čiarový kód v rôznych druhoch kódovania).


Poplatok za službu je nastavený na trhové minimum.


V súčasnosti ako jediný poskytovateľ platformy pre predaj vstupeniek vieme ponúknuť okrem fungujúcej platformy aj bezplatné mediálne partnerstvo (okrem Hudba.sk aj na Zoznam.sk, Topky.sk a ostatných produktoch z portfólia Zoznam.sk). Hodnotu mediálnej kampane Vám určíme na základe informácie od Vás o predpokladanom počte predaných vstupeniek a cene vstupeniek. Hodnota kampane je už zahrnutá v provízii.


V prípade záujmu o mediálnu spoluprácu bez predaja lístkov, ponúkame partnerom marketingovú zľavu 85% z našich cien inzercii (15% tvorí platená časť). Zľava je poskytnutá za komunikovanie nášho loga v rámci kampane organizátora, lístky resp. vstupy na akciu, prezentovanie našej značky na mieste konania, prípadne iné formy bartrovej spolupráce.


Kontakt pre usporiadateľov: obchod@hudba.sk.


Spolupráca s produkčnými domami, PR agentúrami a kapelami

Spoločnostiam, ktoré zabezpečujú produkciu, vydávanie, distribúciu a propagáciu tvorby hudobných interpretov, ako aj samotným interpretom a kapelám, celoročne poskytujeme bezplatnú podporu v podobe uverejňovania tlačových správ o zaujímavých aktivitách a projektoch. Priorita uverejnenia tlačovej správy závisí od atraktivity obsahu, kvality spracovania textu a vyťaženosti redakcie. Informácie v podobe hotových článkov posielajte spolu s autorizovanými fotografiami na emailovú adresu redakcia@hudba.sk.


V prípade záujmu o mediálnu spoluprácu na konkrétnom projekte, akým je napríklad vydanie a propagácia albumu, je možné poskytnúť projektu väčší priestor na portáli výmenou za odprezentovanie značky v rámci kampane a na samotnom obale nahrávky. Keďže sa v tomto prípade jedná o rozsiahlejšie PR a promo kampane, projekt nás musí zaujať nielen ponúknutou mediálnou hodnotou, ale aj hudobne.

V prípade záujmu o mediálnu spoluprácu nás kontaktujte prostredníctvom emailu na adrese obchod@hudba.sk.