A keď sa najedli

Ľudové piesne a koledy

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

1.
A keď sa najedli, odtud sa preč brali
k tej vode Morave ti šuhaji silní.
Potom šli do hory, peniaze schovali
do lipy širokej, hrubej i bohatej.
Okolo tej lipy boli služebníci,
vartu si držali, aby jich nezbili.
Nedali si sobe prístúpíti k sobe,
k tej lipe širokej, hrubej a bohatej,
jenž byla široká na dvanáct siah hrubá.
Keď sa v noci tmilo anebo deštilo,
do lipy jsú vnišli a tam sa potiskli.
Poklad velký meli v tej lipe schovaný,
víc v nej bolo blístu nežli na nej listu,
dukátú ješte víc nežli stokrát tisíc.
Když pod ní sedeli, takto si spívali:
"0, lipa široká, hrubá a bohatá,
vic je v tebe dutkú než na tebe prútkú."