A ket ja še vidavala bul to švet

Ľudové piesne a koledy

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

A ket ja še vidavala bul to švet,
mala som ja sukenečku sami kvet,
teraz še mi sukenečka podarla, šejhoj podarla,
dze bul kvitek tam dzirečka zostala.

A ket ja še už ku švekre dostala,
robila ja od rana do večara,
cuker maslo i šmetanku zbirala, šejho zbirala,
až mi moja krasa z ľiček padala.

Popadala do vodički do vodi,
škoda baže mojej mladej šľebodi,
že to šicko ľen tak kratko trimalo, šejhoj trimalo,
a to šicko pre jeneho mileho.

Chtora dzivka ešči ňema frajera,
ta naj sebe co najdluhši prebera.
Naj napiše na ľisteček ľiteri, dšejhoj ľiteri,
pridu gu ňej Giraltovske frajeri.