A koj som jä

Ľudové piesne a koledy

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

1.
A koj som jä aj chudobný štramák,
preci idem k ščirom džiaukám naráz.
[:Gedné prídem, té poviam slovíško
a g druhé prídem, tú boskám na líško.:]

2.
K treté prídem, pekne jú pozdravím,
každý vešer líška jé pohladžím.
[:U té treté, u té si posedžím
a štvrté poviam, že nigde nechodžím.:]