Ľudové piesne a koledy - A poňiže TemešváruA poňiže Temešváru, džiňarasa, bum, bum, bum,
žalo, dzifče, žalo travu, džiňarasa, bum, bum, bum,
[:jak na žalo, zviazalo, na šuhajka volalo,
džiňarasa, bumbarasa, džiňarasa, bum, bum, bum.:]

2.
Mili, mili, z druhej strani, džiňarasa, bum, bum, bum,
poc mi dzvihac batoh travi, džiňarasa, bum, bum, bum,
[:ňech ce dzviha ocec, mac, ňechceľi ce za mňe dac,
džiňarasa, bumbarasa, džiňarasa, bum, bum, bum.:]

Novinky v katalógu

Akordy

C C# D D# Es E F F# G G# As A A# B H 

Najčítanejšie