Ľudové piesne a koledy - A tam dolu na valaľe1. /:A tam dolu na valaľe , kupalo še dzivče švarne:/
/:Išol pan úradník z poľa nahaňal mu huši do dvora:/

2. Dzivčatko še pocešilo , koničky mu navracilo:/
/:Dal un jemu tri grajcare jeden veľký a dva male:/


3./:Na ty dzivče skry ty sebe, ja na večar zaš pri tebe:/
/:Ocec pujdze gu večeri, my pujdzeme do komory:/

Novinky v katalógu

Akordy

C C# D D# Es E F F# G G# As A A# B H 

Najčítanejšie