Detské pesničky - Anička, dušičkaAnička, dušička, kde si bola,
že si si čižmičky zarosila?
Bola som v hájičku,
žala som trávičku,
duša moja, duša moja.

A ja som po tri dni trávu kosil,
ja som si čižmičky nezarosil.
A ja som hrabala,
teba som čakala,
duša moja, duša moja.

Novinky v katalógu

Akordy

C C# D D# Es E F F# G G# As A A# B H 

Najčítanejšie