Ceče voda popri vodze

Ľudové piesne a koledy

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

Ceče voda popri vodze, viter do nej fuka,
moja mila frajirečka z oblačka še kuka.

Nepozeraj še z oblačka, ale hibaj dolu,
abo radšej me zavolaj gu vašemu stolu.

S jednu ručku zamachala, šumne ho vitala,
z druhu ručku vinko brala, na stul pokladala.