Červena ruža trojaka

Ľudové piesne a koledy

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

1. :Červena ruža trojaka :
[:mala ja muža, muža ja mala,
mala ja muža pijaka.:]

2. :Vyn nič nerobil lem vše pil :
[:prišol domu, do domu prišol,
prišol do domu, ta mňa bil.:]

3. :Nebij mňa mužu nekaraj :
[:lyšu ty dity, dity ty lyšu,
a sama pidu za Dunaj.:]

4. :A ja za Dunaj se dala :
[:bilom chustočkom, chustočkom bilom,
bilom chustočkom mavala.:]