Červená rúžička bílím kvítkem pučí

Ľudové piesne a koledy

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

1.
Červená rúžička bílím kvítkem pučí,
[:čemu ste navikli, moje modré oči.:]

2.
A mi sme navikli milému otvírat
[:a fčil je nám nanho tažko zapomínat.:]

3.
Zapomeneš, milá, zapomeneš na mna,
[:ked sa budem točit, nedívaj sa na mna.:]

4.
Šak sa já nedívám, dívajú sa oči,
[:jak sa tam syneček s inú pannú točí.:]

5.
S inú pannú točí, aj sa s nú povede,
[:ešče sa podívám na ich dúm vesele.:]

6.
Na ich dúm vesele, na naše stavení,
[:srdce ta zabolí, kebis mjel z kamení.:]