Červená ružička v poli kvitne

Ľudové piesne a koledy

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

1.
Červená ružička v poli kvitne,
keď kvet z nej odpadne, viac nekvitne.
Ako ten človek mladý,
keď spadne do choroby,pokým mu sám pán Boh nedá vlády.

2.
V sobotu večer som s má milou spal,
o žiadnej chorobe som nezbadal.
V nedeľu o polnoci spadla mi do nemoci,
ani som sa od nej neodobral.

3.
Keby ťa moja milá Boh povolal,
čo som sa ti sľuboval, to bych ti dal.
Všetkými zvony zvoniť, aj prežalostne trúbiť,
do tmavého hrobu odprevadiť.

4.
Mládenci aj panny ťa budú niesť,
[:mládenci pod perkami, aj panny pod vencami
a ja sa zverbujem pod žandári.:]