Hlavná stránka

>

Katalóg

>

Akordy

>

Repete

>

Čo sa mi môže stať

Repete - Čo sa mi môže stať

Transpozícia ( -2 -1 0 1 2 )

Čo sa mi Amôže stať, keď poviem, že E7mám ťa rád.
Keď poviem, že mi Aláska A7tvoja už DpokoH7ja E7nechce dať. E
Ja na to nehľadím, ja ti všetko prezradím.
Lebo len ty si dávno šťastím mojim najväčAším.
AVeď každý Dtúži, natrhať krásne kvety Aruží
A každý chce pre seba H7kúsok šťasH9/7tia E7mať.
Čo sa mi môže stať, keď poviem, že mám ťa rád.
Keď poviem, že mi láska moja Dnechce Hmi7poE7koj Adať.

Novinky v katalógu

Akordy

C C# D D# Es E F F# G G# As A A# B H 

Najčítanejšie