Ľudové piesne a koledy - Dala muža pod lavicu1) Dala muža pod lavicu,
prikrila ho s mechem.
A tam na nho nakúkala,
či ešče nezdechel.
/: Tri dni mu jest nedala,
len sa na nho kukala,
kukulenka kuku,
ti neščasní mužu.:/

2) Ach, ženička moja milá,
pre Boha ta prosím,
nerob ze mna si posmechov
už ta ja bit mosím.
/: Ach, ti neščasní mužu,
sáhni na mna len z ruku,
veru ti dám takí čapec,
odletíš až pod pec.:/

Novinky v katalógu

Akordy

C C# D D# Es E F F# G G# As A A# B H 

Najčítanejšie