Dalmácia, Dalmácia to je Bože kraj

Ľudové piesne a koledy

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

1.
Dalmácia, Dalmácia to je Bože kraj,
nic jiné tam neuvidíš, len zelený háj.
[:Hory doly, skale vysoké,
prochádzajú sa tám chlapci papučáre.:]

2.
Dobré bylo papučárom v Prešpurku ležat,
zakáľ oni nemuseli vojnu skusovat.
[:Jak vyjeli na šíre more,
s Pánem Bohem ostávajte rodičové.:]

3.
S pánem bohem rodičové aj frajírko má,
až já budem v Dalmácii, modli sa za mňa.
[:Když mi Pán Bůh domů pomůže,
vezmem si ťa za ženičku, to ťa nemine.:]

alebo:

3.
S Pánem Bohem rodičové, frajárko moja,
zakáď budu v Patálii modli sa na mňa
[:Turek jede s veliků silů,
už tí chlapci Darmusové všecí zahynů.:]

4.
Došel befel od cíšařa Franza Josefa,
moji chlapci na hranicách dobře držte sa.
[:Turek jede s veliků silů,
všecí chlapci Darmusové, všecí zahynů.:]