Detské pesničky - GenerálGenerál dnes ráno vstal,
a povely prikázal.
Anka vie ich naspamäť,
 keď generál rozkaze.
Vpravo bok, vľavo hlaď,
už vieš aj ty rozkázať .
Čelom vzad, ruky vbok,
budeme mať pevný krok.
Pochodom choď, zastaviť stáť,
 budeme si pamätať.
Postaviť stáť, do pozoru!
Veď my máme pevnú vôľu

Malý počtár
1,2,3,4,5 spočítaj to Betka hneď
5 prštekov na ruke,
5 kvietočkov na lúke,
5 guľôčok v jednej jamke utekajme  k našej mamke.
1,2,3,4,5 už to vieme na spamäti
5 guľôčok v jednej jamke utekajme  k našej mamke
1,2,3,4,5 spočítaj to Betka hneď.

Novinky v katalógu

Akordy

C C# D D# Es E F F# G G# As A A# B H 

Najčítanejšie