Glória, glória

Kresťanské piesne

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

®: F Glória, Fmaj7 glória, Dmi glóri F a, glória
Gmi in Ami ex B celsis De F o.
F Glória, Fmaj7 glória, Dmi glóri F a, glória
Gmi in Ami ex B celsis De F o.

F Sláva Bohu na C výsostiach
Dmi a na B zemi Gmi pokoj Ami ľudom
B dobrej vo A4 ľe. A
®:

F Chválime Ťa, Dmi velebíme F Ťa,
B klaniame sa F Ti, B oslavuje A me Ťa,
D vzdávame Ti Gmi vďaky,
lebo C veľká je sláva F Tvoja,
Pane Dmi Bože, G Kr C áľ, F Kráľ nebes A ký,
Dmi Boh Otec Gmi všemo CDmi ci C .
®:

Ami Pane E Ježišu Ami Kriste, F Ty jednoro D dený Syn,
Gmi Pán a Boh, D# Baránok Boží, Cmi Syn D Otca:
Dmi Ty snímaš Bmaj7 hriechy sveta,
Gmi zmiluj sa C nad na Dmi mi,
Ty snímaš Bmaj7 hriechy sveta, Gmi príjmi našu úpenlivú A prosbu,
Dmi Ty sedíš Bmaj7 po pravici Otca,
Gmi zmiluj sa Ami nad C na Dmi mi C .
®:

F Veď len Ty si Svätý,
Dmi len Ty si F Pán, B len Ty si najvy F šší,
B Ježišu A Kriste s D Duchom Gmi Svätým
v C sláve Boha F Otca. Amen,
Dmi a G a C a F a A men, Dmi a Gmi a C a Dmi me C n.
®: