Hádžem, hádžeš, hádže

Ľudové piesne a koledy

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

1.
Hádžem, hádžeš, hádže, mamka buchty sádže,
stará mamka, poďte sem, bo vám všetky buchty zjem!