Haj, husičky, haj, přes zelený háj

Ľudové piesne a koledy

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

Haj, husičky, haj, přes zelený háj
Haj, husičky, haj, přes zelený háj
Háj, husičky chocholaté,
máte všecky pírka zlaté.
Háj, husičky háj, přes zelený háj.
Háj, husičky chocholaté,
máte všecky pírka zlaté,
háj, husičky háj, přes zelený háj.

Haj husičky, haj, pod zelený háj.
Haj husičky, haj, pod zelený háj.
Haj husičky pekné zlaté,
zostala mi čižma v blatě.
Haj husičky haj, cez zelený háj.
Haj husičky pekné zlaté,
zostala mi čižma v blatě.
Haj husičky haj, cez zelený háj.