Hajaju, hajaju

Ľudové piesne a koledy

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

Z Moravských Kopanic

1.
Hajaju, hajaju, pójdzem na Myjavu,
vezněm si Myjavča, čiernooké dzievča.

2.
Ber mňa šohaj, ber mňa, budzem žena verná,
budzem ci verňajšjá, něž bola prvňajšja

3.
Počkajce, čujece, budzece banovac,
že sce mi něsceli dzievčátka darovac.

4.
Daruj že mi, daruj, má milá čarovná,
aby moja chůdza něbola darobná.