Hajaju, hajaju

Ľudové piesne a koledy

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

Očová

1.
Hajaju, hajaju, dievčence sa hrajú,
červenie, zelenie prstenčoky majú.

2.
A ja som ich mala, s tým najkrajším očkom,
ale mi ho vzali chlapci pod oblôčkom.