Hájičok, hájičok, zelený hájičok

Ľudové piesne a koledy

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

Hájičok, hájičok, zelený hájičok, šeja hoj,
:deže sa mi podeu, ten môj milovníčok, Bože môj.:

Deže sa mi podeu, voda mi ho zala, šeja hoj,
:voda mi ho zala, z kraja do Dunaja, Bože môj.:

Keď na kraji plávau, ešte na mňa zvolau, šeja hoj,
:odpusť mi má milá, čo som ťa rozhnevau, Bože môj.:

Ja ti neodpustím, to je veľká vina, šeja hoj,
:čo pôjdeš na spoveď do Jeruzalema, Bože môj.:

Jeruzalemský kňaz, ten ťa ospovedá, šeja hoj,
:ale bezo mňa ti rozhrešenia nedá, Bože môj.: