Hajuže mi, haju

Ľudové piesne a koledy

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

Važec, Mierne

1.
Hajuže mi, haju, ej, komuže to hrajú,
ej, muojmu Janíčkovi, muojmu Janíčkovi,
ej, ani spat nedajú.

2.
Hajuški, hajuški, ej varí mat haluški,
ej, haluški horucie, haluški horucie,
ej, pre Janka nesucie.

3.
Spiže mi, spiže mi, ej, velikuo narastni,
ej, velkuo do povali, velkuo do povali,
ej, buďeš hodnuo chvali.