Hlavná stránka

>

Katalóg

>

Akordy

>

Detské pesničky

>

Hľa, zástup zboru anjelského

Detské pesničky - Hľa, zástup zboru anjelskéhoHľa, zástup zboru anjelského,
prichodí z neba vysokého.
Budí zo sna sladkého
strážcov stáda ovčieho
spievaním.

Sláva buď Bohu najvyššiemu
a pokoj človeku hriešnemu.
Lebo prišiel Spasiteľ,
hriešnikov Vykupiteľ
na ten svet.

V jasličky, mamka ho vložila,
zima ho ukrutne mrazila.
Ale hneď vôľ i osol
jeho biede pomohol
dýchaním.

Novinky v katalógu

Akordy

C C# D D# Es E F F# G G# As A A# B H 

Najčítanejšie